Veelgestelde vragen

Kunt u uw vraag hieronder niet vinden? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier. Uiteraard zijn we ook telefonisch te bereiken, van maandag tot en met vrijdag 08.30 tot 17.00 uur zijn we bereikbaar op (088) 121 02 01 voor uw vragen of voor advies.

Heeft u andere vragen over uw zorgverzekering? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

 • Is een tandartsverzekering nodig?

  Of een tandartsverzekering nodig is, ligt aan je persoonlijke situatie. Neem je geen tandartsverzekering, dan is het belangrijk dat je rekening houdt met de jaarlijkse kosten die je maakt. Denk hierbij ook aan onverwachte zaken zoals een ongeluk waarbij je je gebit kan beschadigen of wanneer er onverwachts een dure behandeling moet worden uitgevoerd. In de keuze voor het wel of niet afsluiten van een tandartsverzekering is het belangrijk dat je kijkt of je deze kosten kunt betalen. Zonder aanvullende tandartsverzekering betaal je alle kosten zelf.

Zorg verzekeren in 2023

 • Ben ik verplicht een zorgverzekering af te sluiten?

  Het afsluiten van de basisverzekering is verplicht voor:
  • Iedereen die in Nederland woont.
  • Iedereen die in Nederland werkt en hier loonbelasting betaalt.
  • Iedereen die in Nederland komt wonen en al een ziektekostenverzekering in het buitenland heeft. Zij moeten alsnog in Nederland een basisverzekering afsluiten.
  Op het moment dat u verzekeringsplichtig bent, heeft u 4 maanden de tijd om een zorgverzekering af te sluiten.

 • Wat is een basisverzekering?

  De basisverzekering is een pakket aan noodzakelijke zorg samengesteld door de overheid. De basisverzekering is een verplichte zorgverzekering voor alle inwoners in Nederland.

  Er zijn speciale regelingen voor degenen die in Nederland werken, maar in het buitenland wonen en andersom. Twee groepen zijn niet verplicht om zich te verzekeren: militairen in werkelijke dienst en mensen die principiële bezwaren hebben tegen verzekeringen (gemoedsbezwaren).

   

  Acceptatieplicht
  Zorgverzekeraars moeten iedereen jong of oud, chronisch ziek of niet chronisch, accepteren voor de verplichte basisverzekering. Als het gaat om aanvullende zorgverzekeringen zijn zorgverzekeraars niet verplicht iedereen te accepteren.

 • Wat dekt de basisverzekering?

  De dekking van de basisverzekering is voor iedereen gelijk en is vastgelegd in het basispakket. De basisverzekering dekt o.a. de kosten bij bezoek aan de huisarts, de kosten voor apotheek en medicijnen, de kosten van ziekenhuisbehandeling en opname en nog een aantal specifieke zorgbehoeften.

 • Moet ik een lopende machtiging ieder jaar vernieuwen?

  Nee, dat is niet nodig

 • Wat is het verschil tussen een natura en restitutie polis?

  Bij een natura polis kunt u zonder extra eigen bijdrage gebruik maken van zorginstellingen waarmee de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft. Bij een naturapolis hoeft u bijna nooit zorgkosten zelf voor te schieten. Bij een restitutie polis heeft u meer keuze vrijheid waar u zich wilt laten behandelen. Het nadeel van de restitutie polis is de iets hogere maandelijkse zorgverzekeringspremie en dat u vaker zorgkosten moet voorschieten en bij de zorgverzekeraar moet declareren.

Collectieve zorg

 • Wordt mijn bril vergoed vanuit deze collectieve Zorgpolis?

  Brillen en/of contactlenzen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. Wilt u weten wat de Flexzorgpolis vergoed aan brillen en/of contactlenzen, kijk dan op het vergoedingenoverzicht.

 • Welke kortingen heeft deze Zorgpolis?

  Bij de Flexzorgpolis kunt u kiezen uit drie verzekeraars: Zilveren Kruis, De Friesland en OHRA. Iedere verzekeraar hanteert een eigen kortingspercentage op de aanvullende verzekeringen:

  - Zilveren Kruis : tot 15% korting
  - De Friesland : 10% korting
  - OHRA : tot 20% korting

   

   

   

Overstappen

 • Hoe zeg ik mijn huidige zorgverzekering op?

  Het opzeggen van uw oude zorgverzekering is mogelijk tot 1 januari. U heeft tot 1 februari de tijd om een nieuwe verzekeraar te kiezen. Uw nieuwe ziektekostenverzekering gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in bij uw nieuwe zorgverzekeraar.


  Opzegservice zorgverzekering
  Als u een nieuwe zorgverzekering pas in januari afsluit, moet u de oude verzekering wel voor 1 januari opzeggen!
  De zorgverzekeraars binnen de Flexzorgpolis bieden een automatische opzegservice aan als u voor 1 januari kiest voor een andere zorgverzekeraar.

 • Ik wil gebruik maken van deze Zorgpolis. Hoeveel bedenktijd heb ik?

  Volgens artikel 40 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) heeft u, als verzekeringnemer, bij een nieuwe inschrijving de mogelijkheid om de polis zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na datum afgifte polis te annuleren. Hiervoor stuurt u de polis terug, met het verzoek deze te annuleren. Al betaalde premies worden teruggestort.

 • Wanneer kan ik overstappen?

  Ieder jaar kunt u per 1 januari overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:

  1.  U wordt 18 jaar. Dan kunt u op uw verjaardag overstappen.
  2.  U neemt deel aan een collectieve verzekering via uw werkgever en u wisselt van werkgever. Op de datum dat u in dienst treedt bij uw nieuwe werkgever kunt u overstappen.  Let op! U moet wel binnen dertig dagen na indiensttreding uw oude verzekering opzeggen.

Aanvullend verzekeren

 • Wat is een aanvullende zorgverzekering?

  De basisverzekering vergoedt slechts de zorg die is vastgelegd in het basispakket. Voor alle andere vormen van zorg die u mogelijk nodig heeft zult u zelf moeten betalen. Voor deze zorg zoals tandartskosten vanaf 18 jaar, fysiotherapie e.d kunt u zich aanvullend verzekeren.

 • Onder welk pakket aanvullende verzekeringen vallen de kinderen?

  Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de meest uitgebreide aanvullende verzekering. Wordt uw kind 18 jaar? Dan moet hij of zij zelf een basisverzekering afsluiten. Dit moet vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin uw kind 18 jaar wordt. Vanaf dan moet hij of zij ook premie betalen. Uw kind kan de verzekering zelf samenstellen. Denk hierbij aan de hoogte van het eigen risico en of een aanvullende (tandarts)verzekering nodig is.

Eigen risico

 • Eigen risico basisverzekering?

  Voor iedereen geldt een verplicht eigen risico. Het eigen risico is dat deel van de zorgkosten dat u via de basisverzekering zelf moet betalen. Voor 2023 is het minimaal eigen risico vastgesteld op € 385,00. Dit betekent dat u de eerste € 385,00 die u aan medische kosten maakt, zelf moet betalen. U kunt het eigen risico vrijwillig verhogen met maximaal € 500,- . Hoe hoger het eigen risico, des te groter de premiekorting. Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf de hoogte van de korting.

 • Hoe werkt het eigen risico?

  Voor die zorg die valt onder het eigen risico dient u de kosten zelf te betalen tot een bedrag van € 385,- per kalenderjaar.

  Welke medische zorg valt niet onder het eigen risico?
  Niet alle medische zorg telt mee voor het verplichte eigen risico. Voor de volgende zorg krijgt u geen rekening van uw zorgverzekeraar toegestuurd:
  • zorg door de huisarts
  • alle zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed
  • verloskundige zorg
  • kraamzorg
  • gratis bevolkingsonderzoeken (bijvoorbeeld borstkankeronderzoek)
  • de griepprik voor risicogroepen
  • tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar

 • Wat is het verschil tussen het eigen risico en de eigen bijdrage?

  Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn beide van toepassing op de basisverzekering. De hoogte van het eigen risico heeft de overheid bepaald en bedraagt € 385,-. Dat betekent dat u de eerste € 385,- zelf betaalt.
  Als de kosten voor zorg vanuit de basisverzekering worden vergoed, is de vergoeding vaak volledig. Is de vergoeding niet volledig? Dan betaal je een eigen bijdrage. Dit geldt bijvoorbeeld bij hulpmiddelen, bevalling en kraamzorg. De eigen bijdrage is voor iedereen gelijk. In bepaalde gevallen krijg je in de aanvullende verzekering wel een vergoeding voor de eigen bijdrage.

 • Geldt het eigen risico ook voor mijn kinderen?

  Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Kinderen onder de 18 jaar zijn altijd gedekt in uw zorgverzekering.

Welke kortingen heeft deze Zorgpolis?

Bij de Flexzorgpolis kunt u kiezen uit drie verzekeraars: Zilveren Kruis, De Friesland en OHRA. Iedere verzekeraar hanteert een eigen kortingspercentage op de aanvullende verzekeringen:

- Zilveren Kruis : tot 15% korting
- De Friesland : 10% korting
- OHRA : tot 20% korting

 

 

 

Wat is het verschil tussen een natura en restitutie polis?

Bij een natura polis kunt u zonder extra eigen bijdrage gebruik maken van zorginstellingen waarmee de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft. Bij een naturapolis hoeft u bijna nooit zorgkosten zelf voor te schieten. Bij een restitutie polis heeft u meer keuze vrijheid waar u zich wilt laten behandelen. Het nadeel van de restitutie polis is de iets hogere maandelijkse zorgverzekeringspremie en dat u vaker zorgkosten moet voorschieten en bij de zorgverzekeraar moet declareren.